Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Joh. Brill Söhne.